Jak sprzedać obiekt w naszym serwisie?

1

Zgłoszenie obiektu do sprzedaży

Aby zgłosić obiekt prosimy najpierw o kontakt telefoniczny. Proszę nie przynosić obiektów do siedziby galerii bez wcześniejszego umówienia się.

Obiekty do sprzedaży można również zgłaszać za pośrednictwem mediów elektronicznych: przez e-mail albo formularz zgłaszania obiektu do sprzedaży. Można też przesłać informacje oraz zdjęcia obiektów pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nowe Teraz, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa.

2

Przygotowanie obiektu do sprzedaży

Obiekty przyjęte do sprzedaży przechodzą procedurę weryfikacji wyceny oraz stanu fizycznego i wizulanego. Po ustaleniu szczegółów wyceny aukcyjnej podpisujemy Umowę Komisową. Od tej chwili obiek może być wystawiony do sprzedaży.

3

Sprzedaż na aukcji

W zależności od ustaleń obiekt zostaje wystawiony na aukcji stacjonarnej i/lub internetowej. Aukcja widoczna będzie na dedykowanej stronie internetowej. Jeśli takie były ustalenia, do aukcji udostępniony bedzie również katalog w wersji elektronicznej, w formacie pdf.

4

Wypłata za sprzedane obiekty

Po zakończonej aukcji wypłacamy w ciągu 14 dni należność za sprzedane i opłacone obiekty. Wypłata odbywa się przelewem na wskazane w umowie komisowej konto bankowe.