Białowieża – sosna kanadyjska II (1975)

Białowieża – sosna kanadyjska II (1975)

Rysunek z natury. Węgiel rysunkowy, karton 70x99 cm, rok 1975.

Białowieża – sosna kanadyjska II (1975)


Wielkość naturalna: 1080.00 zł

Wielkość pomniejszona: 480.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.