Bułgaria – port w Sozopolu III (1980)

Bułgaria – port w Sozopolu III (1980)

Rysunek z natury. Tusz czarny, kolor, karton 50x35 cm, rok 1980. Port w Sozopolu III- cykl rysunków Henryka Dąbrowskiego w Sozopolu na mistrzowskim poziomie. Sozopol to kultowe miejsce w Bułgarii - mekka artystów. Umiejętne akcenty kolorystyczne (sangwina).

Bułgaria – port w Sozopolu III (1980)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.