Gdańsk – Kamienica Złota przy Długim Targu (1959)

Gdańsk – Kamienica Złota przy Długim Targu (1959)

Rysunek z natury. Ołówek, karton 65x69 cm, rok 1959. Kamienica Złota powstała na początku XVII w., niestety zniszczona w 1945 roku - wiernie zrekonstruowana po wojnie. Z ciekawostek - w tym budynku negocjowano ostateczny kształt pokoju oliwskiego (1660 r.). Na fasadzie widoczne płaskorzeźby ze scenami batalistycznymi oraz postaciami władców  Zygmunta III Wazy i Władysława Jagiełły. Bardzo bogata dekoracja fasady kamienicy rysowana ołówkiem perfekcyjnie  z wielkim pietyzmem i dbałością o detal.

Gdańsk – Kamienica Złota przy Długim Targu (1959)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 360.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.