Jarosław – kamienica Orsettich (1953)

Jarosław – kamienica Orsettich (1953)

Rysunek z natury. Ołówek, kredka, karton 61x39, rok 1953.

Jarosław – kamienica Orsettich (1953)


Wielkość naturalna: 900.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.