Kalinówka Kościelna koło Knyszyna, spichlerz drewniany (1974)

Kalinówka Kościelna koło Knyszyna, spichlerz drewniany (1974)

Rysunek z natury. Tusz czarny, tusz zielony, karton 65x38 cm, rok 1974. Bardzo prawdziwe oddany charakter wiejskiej architektury drewnianej Podlasia. Bardzo ciepła kolorystyka tego rysunku.

Kalinówka Kościelna koło Knyszyna, spichlerz drewniany (1974)


Wielkość naturalna: 720.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.