Kazimierz Dolny – Chrzcielnica kamienna – Fara (1954)

Kazimierz Dolny – Chrzcielnica kamienna – Fara (1954)

Rysunek z natury. Ołówek, karton 39x50 cm, rok 1954.

Kazimierz Dolny – Chrzcielnica kamienna – Fara (1954)


Wielkość naturalna: 480.00 zł

Wielkość pomniejszona: 240.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.