Kazimierz Dolny – Kamienica Przybyłów (1960)

Kazimierz Dolny – Kamienica Przybyłów (1960)

Rysunek z natury. Węgiel rysunkowy, karton 47x65 cm, rok 1960. Widok na jedną z bliźniaczych kamienic Przybyłów (wzniesione w 1615 r.) - Pod Św. Krzysztofem. Zwraca uwagę bogactwo dekoracji rzeźbiarskiej jak i attyki - są motywy zarówno mitologiczne jak i chrześcijańskie. W przedstawionej pracy widać precyzję i kunszt rysunkowy w prezentacji dekoracji tej wyjątkowej kamienicy.

Kazimierz Dolny – Kamienica Przybyłów (1960)


Wielkość naturalna: 1200.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.