Kazimierz Dolny – klasztor Reformatów, schody (1983)

Kazimierz Dolny – klasztor Reformatów, schody (1983)

Rysunek z natury. Tusz, karton 48x45 cm, rok 1983.

Kazimierz Dolny – klasztor Reformatów, schody (1983)


Wielkość naturalna: 840.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.