Kazimierz Dolny - Kościół Św. Anny (1950)

Kazimierz Dolny - Kościół Św. Anny (1950)

Studium malarskie z natury. Akwarela, karton 37x44 cm, rok 1950.

Kazimierz Dolny - Kościół Św. Anny (1950)


Wielkość naturalna: 960.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.