Kazimierz Dolny – panorama doliny Wisły (1986)

Kazimierz Dolny – panorama doliny Wisły (1986)

Rysunek z natury. Tusz czarny, tusz kolor, kredka, karton 42x29 cm, rok 1986. Perspektywa doliny Wisły, widoczny fragment fary. Kolorystyka typowo kazimierska.

Kazimierz Dolny – panorama doliny Wisły (1986)


Wielkość naturalna: 480.00 zł

Wielkość pomniejszona: 240.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.