Kazimierz Dolny – panorama rynku (1985)

Kazimierz Dolny – panorama rynku (1985)

Rysunek z natury. Tusz czarny, karton 153x43 cm, rok 1985. Majstersztyk rysunkowy panoramy rynku kazimierskiego w ujęciu perspektywicznym niespotykanym. Widoczna dbałość i precyzja rysunkowa zarówno w przypadku małej architektury (studnie), jak i kamienic w rynku. Kunszt i mistrzowska kreska HD w pełnej krasie.

Kazimierz Dolny – panorama rynku (1985)


Wielkość naturalna: 1440.00 zł

Wielkość pomniejszona: 720.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.