Kazimierz Dolny – rynek, góra krzyżowa (1985)

Kazimierz Dolny – rynek, góra krzyżowa (1985)

Rysunek z natury. Tusz czarny, karton 74x51 cm, rok 1985. Pierzeja kamienic w rynku kazimierskim z widokiem na Górę Krzyżową. Widoczna precyzja rysunkowa w architekturze kamienic.

Kazimierz Dolny – rynek, góra krzyżowa (1985)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 480.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.