Kazimierz Dolny – ul. Lubelska (1985)

Kazimierz Dolny – ul. Lubelska (1985)

Rysunek z natury. Tusz czarny, karton 70x50 cm, rok 1985. Syntetyczne ujęcie rysunkowe ul. Lubelskiej - jednej z kultowych uliczek Kazimierza Dolnego. Z lewej strony dom słynnego malarza kazimierskiego Piotra Kmity (zresztą dom proj. architekt. H. Dąbrowskiego), z prawej strony kościół św. Anny.

Kazimierz Dolny – ul. Lubelska (1985)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.