Kazimierz Dolny – widok na farę (1985)

Kazimierz Dolny – widok na farę (1985)

Rysunek z natury. Tusz czarny, karton 57x21 cm, rok 1985. Szkic rysunkowy - widok na farę, z lewej strony baszta i ruiny zamku kazimierskiego.

Kazimierz Dolny – widok na farę (1985)


Wielkość naturalna: 600.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.