Kazimierz Dolny – widok na rynek i farę (1985)

Kazimierz Dolny – widok na rynek i farę (1985)

Rysunek z natury. Tusz czarny, karton 69x48 cm, rok 1985.

Kazimierz Dolny – widok na rynek i farę (1985)


Wielkość naturalna: 1200.00 zł

Wielkość pomniejszona: 480.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.