Kazimierz Dolny – Wnętrze klasztoru o. o. Reformatów (1957)

Kazimierz Dolny – Wnętrze klasztoru o. o. Reformatów (1957)

Rysunek z natury. Kredka czarna, karton 46x64 cm, rok 1957. Zwracają uwagę świetnie rysowane z wielkim pietyzmem dekoracje i detale tego wnętrza.

Kazimierz Dolny – Wnętrze klasztoru o. o. Reformatów (1957)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 360.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.