Kazimierz Dolny – Zabudowania przy kościele Św. Anny (1957)

Kazimierz Dolny – Zabudowania przy kościele Św. Anny (1957)

Rysunek z natury. Tusz czarny, karton 47x42 cm, rok 1957. Robią wrażenie różne natężenia oraz operowanie akcentami czerni.

Kazimierz Dolny – Zabudowania przy kościele Św. Anny (1957)


Wielkość naturalna: 720.00 zł

Wielkość pomniejszona: 360.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.