Kazimierz Dolny – Zaplecze ul. Lubelskiej (1950)

Kazimierz Dolny – Zaplecze ul. Lubelskiej (1950)

Studium malarskie z natury. Akwarela, karton 50x36 cm, rok 1950.

Kazimierz Dolny – Zaplecze ul. Lubelskiej (1950)


Wielkość naturalna: 720.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.