Kraków – kościół św. Katarzyny na Kazimierzu (1958)

Kraków – kościół św. Katarzyny na Kazimierzu (1958)

Rysunek z natury. Tusz czarny, karton 63x47 cm, rok 1958.

Kraków – kościół św. Katarzyny na Kazimierzu (1958)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.