Kraków – Synagoga, widok (1968)

Kraków – Synagoga, widok (1968)

Rysunek z natury. Tusz, karton 73x48, rok 1968.

Kraków – Synagoga, widok (1968)


Wielkość naturalna: 1080.00 zł

Wielkość pomniejszona: 480.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.