Londyn – British Museum, wielki dziedziniec (2001)

Londyn – British Museum, wielki dziedziniec (2001)

Rysunek. Tusz, karton 42x25, rok 2001.

Londyn – British Museum, wielki dziedziniec (2001)


Wielkość naturalna: 960.00 zł

Wielkość pomniejszona: 480.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.