Mantua – Pałac Książęcy (Ducale Gonzacheschi) (1963)

Mantua – Pałac Książęcy (Ducale Gonzacheschi) (1963)

Rysunek z natury. Tusz, karton 48x33 cm, rok 1963.

Mantua – Pałac Książęcy (Ducale Gonzacheschi) (1963)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.