Mediolan – Basilica di s’Ambrogio (1963)

Mediolan – Basilica di s’Ambrogio (1963)

Rysunek z natury. Kredka, karton 65x48 cm, rok 1963. Uważana za najważniejszą budowlę sakralną w Mediolanie,powstała w latach 379-386 n.e. rozbudowywana przez kilka następnych wieków do 1099 roku. Przedstawia klasyczny przykład romańskiego stylu lombardzkiego - unikalny, bo jedyny zachowany w całej Italii. We wnętrzu bazyliki relikwie Św. Ambrożego - patrona miasta Mediolan. Na rysunku przedstawiony dziedziniec czworokątny (atrium) otoczony kolumnadą prowadzący do bazyliki. Po prawej stronie na dole szkic słynnej rzeźby - Wąż Mojżesza. Kolorystyka i klasa rysunku H. Dąbrowskiego w pełni oddaje charakter stylu romańskiego - tego kultowego zabytku jakim jest bazylika Św. Ambrożego.

Mediolan – Basilica di s’Ambrogio (1963)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 360.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.