Otwock Wielki (St. Otwock) – Park (1953)

Otwock Wielki (St. Otwock) – Park (1953)

Studium malarskie na natury. Akwarela, karton 41x60 cm, rok 1953.

Otwock Wielki (St. Otwock) – Park (1953)


Wielkość naturalna: 960.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.