Paryż – centrum Pompidou (2001)

Paryż – centrum Pompidou (2001)

Rysunek. Tusz czarny, karton 42x25 cm, rok 2001.

Paryż – centrum Pompidou (2001)


Wielkość naturalna: 600.00 zł

Wielkość pomniejszona: 360.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.