Paryż– Pont Neuf (1977)

Paryż– Pont Neuf (1977)

Rysunek z natury. Tusz czarny, karton 51x37 cm, rok 1977.

Paryż– Pont Neuf (1977)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.