Perugia – uliczka miejska (1963)

Perugia – uliczka miejska (1963)

Rysunek z natury. Tusz czarny, kredki pastelowe, karton 33x48 cm, rok 1963.

Perugia – uliczka miejska (1963)


Wielkość naturalna: 1080.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.