Pińczów – panorama (1967)

Pińczów – panorama (1967)

Studium malarskie z natury. Akwarela , karton 79 x 48cm, rok 1967. Pińczów - panorama miasta w dolinie Nidy. W akwareli przedstawiona jest kaplica św. Anny ( manierystyczny obiekt z 1600 r. - autor Santi Gucci) na wzgórzu św. Anny górującym nad Pińczowem. Dalej widoczne sylwetki kościołów - św. Jana Ewangelisty i NMP. Zwraca uwagę umiejętnie dobrana różnorodna kolorystyka akwareli. Uchwycona znakomicie perspektywa doliny Nidy, a także subtelnie malowane sylwetki obiektów architektonicznych.

Pińczów – panorama (1967)


Wielkość naturalna: 1080.00 zł

Wielkość pomniejszona: 480.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.