Poznań – kościół Jezuitów, widok (1955)

Poznań – kościół Jezuitów, widok (1955)

Studium malarskie z natury. Akwarela, karton 43x56, rok 1955.

Poznań – kościół Jezuitów, widok (1955)


Wielkość naturalna: 1080.00 zł

Wielkość pomniejszona: 480.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.