Puszcza Knyszyńska – dukt leśny w okolicy Supraśla (1982)

Puszcza Knyszyńska – dukt leśny w okolicy Supraśla (1982)

Rysunek z natury. Kredka, sangwina, karton 69x50 cm, rok 1982. Strzeliste sosny są bardzo charakterystyczne dla Puszczy Knyszyńskiej. Ciekawe ujęcie duktu leśnego i drzew oświetlonych zachodem słońca.

Puszcza Knyszyńska – dukt leśny w okolicy Supraśla (1982)


Wielkość naturalna: 960.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.