Rzym – Colonne del Tempio di Apollo e Teatro di Marcello (1965)

Rzym – Colonne del Tempio di Apollo e Teatro di Marcello (1965)

Rysunek z natury. Tusz, sangwina, karton 54x35 cm, rok 1963.

Rzym – Colonne del Tempio di Apollo e Teatro di Marcello (1965)


Wielkość naturalna: 600.00 zł

Wielkość pomniejszona: 360.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.