Rzym – Forum Romanum, S. Luca (1963)

Rzym – Forum Romanum, S. Luca (1963)

Rysunek z natury. Pastele, karton 92x68 cm, rok 1963.

Rzym – Forum Romanum, S. Luca (1963)


Wielkość naturalna: 1080.00 zł

Wielkość pomniejszona: 480.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.