Rzym – Piazza della Rotonda (1965)

Rzym – Piazza della Rotonda (1965)

Rysunek z natury. Tusz czarny, kredka, karton 66x49 cm, rok 1963.

Rzym – Piazza della Rotonda (1965)


Wielkość naturalna: 600.00 zł

Wielkość pomniejszona: 360.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.