Rzym – Tempietto del Bramante (III) z kolumnadą (1965)

Rzym – Tempietto del Bramante (III) z kolumnadą (1965)

Rysunek z natury. Tusz, akwarela, karton 70x50 cm, rok 1965.

Rzym – Tempietto del Bramante (III) z kolumnadą (1965)


Wielkość naturalna: 1080.00 zł

Wielkość pomniejszona: 600.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.