Rzym – Villa Adriana, Teatro Marittimo (1963)

Rzym – Villa Adriana, Teatro Marittimo (1963)

Rysunek z natury. Węgiel rysunkowy, karton 45x60 cm, rok 1963.

Rzym – Villa Adriana, Teatro Marittimo (1963)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 360.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.