Strzelno – Rotunda św. Prokopa, wnętrze II (1960)

Strzelno – Rotunda św. Prokopa, wnętrze II (1960)

Rysunek z natury. Tusz czarny, akwarela, karton 45x45 cm, rok 1960.

Strzelno – Rotunda św. Prokopa, wnętrze II (1960)


Wielkość naturalna: 780.00 zł

Wielkość pomniejszona: 360.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.