Szkocja – dom Mackinstosh’a (1979)

Szkocja – dom Mackinstosh’a (1979)

Rysunek z natury. Tusz, karton 41x30, rok 1979.

Szkocja – dom Mackinstosh’a (1979)


Wielkość naturalna: 960.00 zł

Wielkość pomniejszona: 480.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.