Szkocja – Uliczka miejska (1979)

Szkocja – Uliczka miejska (1979)

Studium malarskie z natury. Akwarela, karton 66x44 cm, rok 1979.

Szkocja – Uliczka miejska (1979)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.