Tivoli – Villa D'Este – La Fantana Dell'Organo (1963)

Tivoli – Villa D'Este – La Fantana Dell'Organo (1963)

Rysunek z natury. Węgiel rysunkowy, karton 65x48 cm, rok 1963.

Tivoli – Villa D'Este – La Fantana Dell'Organo (1963)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 360.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.