Trzy Gracje (1970)

Trzy Gracje (1970)

Studium malarskie. Farba, karton 70x100 cm, rok 1970.

Trzy Gracje (1970)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 360.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.