Tykocin – panorama (1975)

Tykocin – panorama (1975)

Interpretacja graficzna. Tusz czarny, karton 100x48 cm, rok 1975. Panorama Tykocina 1975 roku - na rysunku widoczna bryła kościoła parafialnego Św. Trójcy oraz interpretacja graficzna zamku, nieistniejącego w 1975 roku. Na pierwszym planie Narew z rozlewiskami z rzeczną roślinnością (nenufary). Znakomite połączenie rysunkowe architektury, wody i zieleni.

Tykocin – panorama (1975)


Wielkość naturalna: 1320.00 zł

Wielkość pomniejszona: 480.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.