Ujazd – zamek (1955)

Ujazd – zamek (1955)

Studium malarskie z natury - akwarela. Akwarela, karton 55x30 cm, rok 1955. Zamek Krzyżtopór - Ujazd, ruiny powstałej w pierwszej połowie XVII w. rezydencji pałacowej otoczonej fortyfikacjami bastionowymi. Była to największa budowla pałacowa w Europie przed powstaniem Wersalu. Jest to dzieło magnatów I Rzeczypospolitej rodziny Ossolińskich. Wyszukana, osobliwa kolorystyka akwareli.

Ujazd – zamek (1955)


Wielkość naturalna: 840.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.