Warszawa – brzeg Wisły tuż po wojnie (1945)

Warszawa – brzeg Wisły tuż po wojnie (1945)

Rysunek z natury - ołówek, karton 31x22 cm, rok 1945.

Warszawa – brzeg Wisły tuż po wojnie (1945)


Wielkość naturalna: 480.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.