Warszawa, Łazienki – fragment parku, w głębi pałac (1964)

Warszawa, Łazienki – fragment parku, w głębi pałac (1964)

Rysunek z natury. Tusz, karton 99x65 cm, rok 1964. Fragment parku w Łazienkach, w głębi Pałac na Wodzie. Rysunek można potraktować jako studium zieleni parkowej.

Warszawa, Łazienki – fragment parku, w głębi pałac (1964)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 360.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.