Warszawa – Łazienki, rzeźba ogrodowa, alegoria rzeki Bug (1963)

Warszawa – Łazienki, rzeźba ogrodowa, alegoria rzeki Bug (1963)

Rysunek z natury. Węgiel rysunkowy, karton 65x48 cm, rok 1963.

Warszawa – Łazienki, rzeźba ogrodowa, alegoria rzeki Bug (1963)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.