Warszawa – Łazienki, rzeźba ogrodowa, alegoria rzeki Wisła (1963)

Warszawa – Łazienki, rzeźba ogrodowa, alegoria rzeki Wisła (1963)

Rysunek z natury. Kredka, karton 65x48 cm, rok 1963. Rzeźba ogrodowa, alegoria rzeki Wisła - dłuta T. Righiego (XVIII wiek). Obecnie znajduje się w kolekcji rzeźby w Łazienkach, uchodzi za najstarszą rzeźbę tam zgromadzoną.

Warszawa – Łazienki, rzeźba ogrodowa, alegoria rzeki Wisła (1963)


Wielkość naturalna: 540.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.