Warszawa – Muranów, budynek (1951)

Warszawa – Muranów, budynek (1951)

Rysunek z natury. Ołówek, karton 44x28 cm, rok 1951.

Warszawa – Muranów, budynek (1951)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.