Warszawa, Park w Wilanowie - sarkofag Potockich (1964)

Warszawa, Park w Wilanowie - sarkofag Potockich (1964)

Rysunek z natury. Kredka czarna, karton 62x47cm, rok 1964. Sarkofag powstał w latach 1821-30 ku czci Stanisława Kostki Potockiego - właściciela Wilanowa przeniesiony do parku wilanowskiego w 1964 r. z Gucin Gaju. W rysunku - niezwykłe natężenie kreski w każdym fragmencie kartonu. Niebywała kompozycja - “wirująca” ślimacznica (dekoracja na sarkofagu), woda i gradacja nasyceń zieleni.

Warszawa, Park w Wilanowie - sarkofag Potockich (1964)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.