Warszawa – ul. Bracka (1958)

Warszawa – ul. Bracka (1958)

Rysunek z natury. Tusz, akwarela, kredka, karton 62x42 cm, rok 1958. Świetnie oddany nastrój i charakter centrum Warszawy (Al. Jerozolimskie, ul.Bracka) końca lat 50 tych.

Warszawa – ul. Bracka (1958)


Wielkość naturalna: 840.00 zł

Wielkość pomniejszona: 420.00 zł


Aukcja Charytatywna

Dochód z tej aukcji zostanie przekazany na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych oraz na cele statutowe Fundacji.